Cyfryzacja w produkcji dóbr podstawowych i zaawansowanych

Opracowanie na podstawie raportu McKinsey&Company „Cyfrowa Polska” materiałów firmy Microsoft oraz przy współpracy z firmami wytwarzającymi dedykowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu. 

Wstęp

cyfryzacja-procesow-w-przemysle

Według szacunków McKinsey w najbliższym dziesięcioleciu cyfryzacja powinna zwiększyć wartość dodaną tego sektora w Polsce o 11-19 proc., co może przełożyć się na 5,6-9,4 mld euro. Sektor produkcji w Polsce dzieli się na dwa segmenty: przedsiębiorstwa, których proces produkcji jest niezautomatyzowany, oraz te, których proces został zautomatyzowany i może być poddany cyfryzacji. Pierwsza grupa firm musi uporać się z malejącym znaczeniem swojej głównej przewagi, czyli niższych kosztów pracy. Automatyzacja może być konieczna do utrzymania konkurencyjności na rynkach lokalnych i globalnych. Na tę kwestię można również spojrzeć jak na unikalną szansę. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą przeskoczyć konkurentów, którzy już zautomatyzowali produkcję, stawiając jednocześnie na automatyzację i cyfryzację. Bardziej zaawansowane przedsiębiorstwa mogą kontynuować optymalizację procesu produkcji, wykorzystując możliwości, jakie daje cyfryzacja. Wartość dodana w sektorze może wzrosnąć głównie dzięki wspomaganemu cyfrowo zarządzaniu produkcją i logistyką, wykorzystaniu modeli predykcyjnych w utrzymaniu ruchu oraz inteligentnym procesom zapewniania jakości.

Wspomagane cyfrowo zarządzanie produkcją i logistyką

Cyfryzacja może wspierać producentów w bardziej precyzyjnym przewidywaniu popytu i dostarczać im szczegółowych informacji na temat stopnia wykorzystania aktywów produkcyjnych. Obecnie menedżerowie mają dostęp do wyników historycznych na podstawie danych o wielkości produkcji w zakładach. Wprowadzenie kokpitu menedżerskiego z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi pozwala na zmianę z zarządzania wynikowego na zarządzanie oparte na ciągłym przewidywaniu wykorzystania zasobów. Takie podejście umożliwia budowanie wiarygodnych krótkoterminowych prognoz. Zaawansowana analityka umożliwia również precyzyjne przewidywanie popytu nawet w podziale na poszczególne sklepy. Dzięki wspomaganemu cyfrowo sterowaniu produkcją linia produkcyjna może działać z większą elastycznością, np. wytwarzać krótkie, zindywidualizowane produkty. Obecnie w branży dominuje podejście „one-piece-flow”, dzięki któremu łatwiej sprostać mniejszym zamówieniom i dostosować się do popytu. Kolejnym krokiem może być planowanie produkcji wspomagane cyfrowo. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym zarządzanie wydajnością zasobów może być bardziej efektywne. Cyfryzacja pomaga także w optymalizacji zapasów. Obecnie wiele przedsiębiorstw boryka się z ich nadmiernym poziomem. Zarządzanie zapasami w oparciu o modele predykcyjne (prognozujące popyt), zgodnie z zasadą „just-in-time”, może pozwolić na ograniczenie kapitału obrotowego i uzyskanie wyższej marży.

Utrzymanie ruchu oparte na modelach predykcyjnych

Podłączenie maszyn i urządzeń do jednego systemu umożliwia centralną kontrolę i programowanie, które ogranicza liczbę niesprawnych urządzeń. Zwiększa się dyspozycyjność linii produkcyjnych, występuje mniej awarii i tym samym wzrasta przerób.

Inteligentne procesy zapewniania, jakości

Obecne podejście do zapewnienia jakości nastawione jest na wyeliminowanie wadliwych towarów z danej partii. Inteligentne podejście koncentruje się na analizie procesu produkcji, dzięki której można zidentyfikować pierwotną przyczynę powstania wadliwego produktu. Jego efektywne zastosowanie może znacząco podnieść jakość już na etapie produkcji.

Dźwignie cyfryzacji w produkcji dóbr podstawowych  i zaawansowanych

Aby zaadresować cyfrowo wybrany proces lub procesy w produkcji i przemyśle wymaga to zastosowania odpowiedniej platformy i dedykowanych rozwiązań. Rozwiązania te stanowią połączeniem warstwy aplikacji z warstwą sprzętową.

procesy-w-produkcjiRys. 1 Mapa procesów w produkcji

Na rysunku 1 przedstawiono mapę procesów w produkcji, natomiast na rysunku 2 zmapowano jak platforma Microsoft może cyfrowo wspierać wybrane procesy.

platforma-microsoft-zmapowana-na-procesy-w-produkcjiRys. 2 Mapowanie platformy Microsoft na procesy w produkcji

Na bazie platformy można zbudować dedykowane rozwiązania do cyfryzacji wybranych elementów procesu lub całych procesów. Przykładem może być platforma Internetu Rzeczy (IoT), która może być wykorzystana między innymi do budowy rozwiązania do cyfryzacji  monitorowania procesów produkcji.

W tabeli poniżej przedstawiono wybrane rozwiązania niezależnych producentów oprogramowania do cyfryzacji procesów w produkcji.

Proces Opis Dostępne rozwiązanie
Wspomagane cyfrowo zarządzanie produkcją i logistyką

Wykorzystanie kokpitu menedżerskiego z zaawansowanymi narzędziami w celu zarządzania planowaniem produkcji oraz wydajnością zasobów. Przyjęcie zasady „just-in-time” w zarządzaniu zapasami opartej na modelach predykcyjnych

TMS Apollo pozwala m.in. na zarządzanie zleceniami spedycyjnymi (FTL/drobnica), tworzenie i planowanie tras przewozów umożliwiający łączenie ładunków, przepięcia, przeładunki w magazynach, a także obsługę przewozów intermodalnych (prom/pociąg na trasie), obsługę operacji magazynowych w tym na kolektorach danych, rozliczanie usług transportowych, kierowców, pojazdów oraz obsługę ADR i wyliczanie punktów transportowych.

Simple Ligistic to rozwiązanie pozwalające na ciągłe monitorowanie przewożonego ładunku. Zaczynając od pakowania, przez magazynowanie, transport, po rozładunek.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Zdalne utrzymanie ruchu oparte na modelach predykcyjnych Przyjęcie procesu utrzymania ruchu i centralnego programowania w celu połączenia maszyn i urządzeń. W efekcie zwiększa się dyspozycyjność linii produkcyjnych oraz spada liczba awarii Elmodis umożliwia optymalizację pracy maszyn przemysłowych napędzanych silnikami elektrycznymi. System pozwala na przewidywanie momentu wystąpienia awarii oraz obniżanie kosztów zużywanej energii.

Sensorberg umożliwia współpracę agencji reklamowych, brandów, dostawców usług oraz właścicieli budynków w celu współdzielenia i monetyzacji infrastruktury beaconowej.

RNT Molos, zdalny monitoring infrastruktury przemysłowej. Wykrywanie i alarmowanie przekroczeń wielkości pomiarowych. Graficzne odwzorowanie procesów przemysłowych. Wykrywanie i zapobieganie awarii, optymalizacja

APA VisionBMS ciągłe monitorowanie danych procesu technologicznego (np. temperatura, ciśnienie, szybkość pracy linii, itp.), akwizycja danych procesu technologicznego, harmonogramowanie przeglądów i remontów, powiadamianie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o konieczności przeglądu maszyny

ICONICS jest światowym liderem wśród producentów oprogramowania do wizualizacji i automatyki. Rozwiązania ICONICS poprawiają wydajność, pozwalają zmniejszyć czas i koszty operacyjne integracji i optymalizacji wykorzystanych aktywów. ICONICS spełnia trudne wyzwania w branży motoryzacyjnej, automatyki budynków, żywności i napojów, infrastruktury rządowej, produkcji, przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym, odnawialnych źródeł energii, usług komunalnych, w wodociągach i przemyśle ścieków.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Inteligentne procesy zapewniania jakości Analiza procesu produkcji w celu eliminacji przyczyn wadliwych produktów APA VisionBMS ciągłe monitorowanie detali produktu, porównywanie ich z założonymi normami, zbieranie informacji o ilości wadliwych produktów, możliwość powiązania on-line jakości produkcji z danymi procesu technologicznego, możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami jakości (integracja wykonywana na zamówienie)

Adaptive Vision Tworzone przez inżynierów systemy, oparte na produktach Adaptive Vision, znajdują zastosowanie m.in. w parkach rozrywki i spalarniach śmieci. Wykorzystywane są również w kontroli jakości w procesach produkcji oraz przy weryfikacji montażu układów elektrycznych.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Pobierz dokument pdf

cropped-logofalcon6.png

Bestsellery Platformy Azure

Twoja platforma, Twoje aplikacje, Twoje dane.

Platforma Microsoft Azure to kolekcja zintegrowanych usług w chmurze; analizy, obliczenia, baza danych, technologie mobilne, magazyn i sieć Web i wiele innych; umożliwiająca szybsze działanie, osiąganie lepszych wyników i obniżenie kosztów. Oto osiem najpopularniejszych scenariuszy które można zrealizować w oparciu o platformę Azure.

Dev&Test serce R&D, rozwijaj i testuj własne środowiska IT

 1. Scenariusze rozwoju i testowania
 2. Środowiska Dev&Test
 3. Azure DevTest Labs
 4. Dev-test starts with IT

Zarządzanie ciągłością działania,  zapasowe centrum dla kluczowych aplikacji, DRC

 1. Chanel 9 Azure Site Recovery
 2. Jak skutecznie zarządzać ciągłością działania biznesu
 3. Cztery sposoby na wykorzystanie chmury obliczeniowej w aplikacjach Line of business (LOB
 4. Azure Site Recovery
 5. Site Recovery Overview

Kopia i archiwum w chmurze, Backup and Hybrid Storage with StorSimple

 1. Scenariusze dotyczące magazynu, kopii zapasowej i przywracania
 2. Usługa Kopia zapasowa systemu Azure
 3. StorSimple — pamięć masowa w chmurze hybrydowej

Mobilność, zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem aplikacji

 1. Microsoft Enterprise Mobility
 2. Usługa Azure Active Directory
 3. RemoteApp
 4. Rozwiązania dla urządzeń mobilnych

Kluczowe aplikacje biznesowe, LOB, eComerce, Content Management System

 1. Scenariusze aplikacji sieci Web
 2. Scenariusze aplikacji mobilnych
 3. Scenariusze maszyn wirtualnych
 4. Azure Marketplace — Aplikacje
 5. Aplication development

Internet Rzeczy, IoT

 1. Scenariusze Internetu rzeczy (IoT)
 2. Pakiet IoT Azure

Hybrid Cloud/Monitoring

Analiza danych

 

Informacje na temat Platformy Azure

Większa produktywnośćAzure BestSellers 1

Każdy deweloper i profesjonalista IT może efektywnie pracować z platformą Azure. Zintegrowane narzędzia, wstępnie skompilowane szablony i usługi zarządzane ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, mobilnych, sieci Web i Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi. Wszystko to z wykorzystaniem posiadanych umiejętności i znanych technologii. Firma Microsoft jest również jedynym dostawcą, który w dwóch kolejnych latach został uznany za lidera w zestawieniu Magic Quadrants firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, platformy aplikacji jako usługi i usług magazynu w chmurze. Zapoznaj się z zestawieniem Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, usług magazynu w chmurze oraz platformy aplikacji dla przedsiębiorstw jako usługi.

Azure Bestsellers 2

Otwarta i elastyczna platforma

Każdy deweloper i profesjonalista IT może efektywnie pracować z platformą Azure. Zintegrowane narzędzia, wstępnie skompilowane szablony i usługi zarządzane ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, mobilnych, sieci Web i Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi. Wszystko to z wykorzystaniem posiadanych umiejętności i znanych technologii. Firma Microsoft jest również jedynym dostawcą, który w dwóch kolejnych latach został uznany za lidera w zestawieniu Magic Quadrants firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, platformy aplikacji jako usługi i usług magazynu w chmurze. Zapoznaj się z zestawieniem Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, usług magazynu w chmurze oraz platformy aplikacji dla przedsiębiorstw jako usługi.

Rozszerzanie istniejącego środowiska ITAzure Bestsellers 3

Niektórzy dostawcy chmury każą wybierać między centrum danych a chmurą. Nie jest tak w przypadku platformy Azure, którą można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem IT za pomocą największej sieci zabezpieczonych połączeń prywatnych, hybrydowej bazy danych i rozwiązań magazynowania oraz funkcji rezydencji i szyfrowania danych — Twoje zasoby pozostają tam, gdzie ich potrzebujesz. Możesz nawet uruchomić platformę Azure we własnym centrum danych za pomocą infrastruktury Azure Stack. Rozwiązania hybrydowej chmury platformy Azure łączą zalety obu podejść: więcej opcji IT, mniejsza złożoność i niższe koszty.

Skalowanie według potrzeb, płatność według użyciaAzure Marketplace 8

Usługi platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem można szybko skalować w górę i w dół odpowiednio do popytu, dzięki czemu zapłacisz tylko za to, czego użyjesz. Naliczanie według minut i zaangażowanie w oferowanie konkurencyjnych cen dla popularnych usług infrastruktury, takich jak moc obliczeniowa, magazyn i przepustowość, oznaczają, że zawsze dostaniesz najlepszą cenę za otrzymaną wydajność.

Ochrona Twoich danychAzure Bestsellers 4

Wiemy, że niektóre organizacje wciąż wystrzegają się chmury. Dlatego firma Microsoft podjęła najdalej idące w branży zobowiązania co do ochrony i prywatności Twoich danych. Jesteśmy pierwszym dostawcą chmury, który zdobył uznanie urzędu Unii Europejskiej zajmującego się ochroną danych ze względu na przestrzeganie surowych praw Unii Europejskiej dotyczących prywatności. Firma Microsoft była także pierwszym dużym dostawcą chmury, który wdrożył nowy międzynarodowy standard prywatności dla chmur — ISO 27018. Uruchomiliśmy także Azure dla instytucji rządowych, autonomiczną wersję platformy Azure zaprojektowaną pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań dotyczących zgodności dla podmiotów publicznych w Stanach Zjednoczonych.

Uruchamianie aplikacji w dowolnym miejscuAzure Bestsellers 5

Platforma Azure pracuje w oparciu o ogólnoświatową sieć zarządzanych centrów danych firmy Microsoft zlokalizowanych w 22 regionach — to więcej regionów niż w przypadku połączonych usług Amazon Web Services i Google Cloud. Ten szybko rosnący, globalny system udostępnia mnóstwo możliwości uruchamiania aplikacji przy zapewnieniu klientowi doskonałej wydajności. Platforma Azure to także pierwszy wielonarodowy dostawca chmury w kontynentalnych Chinach.

Lepsze decyzje

Usługi analizy pAzure Bestsellers 6redykcyjnej platformy Azure, takie jak Uczenie maszynowe, Cortana Analytics i Analiza strumienia, na nowo definiują analizę biznesową. Podejmowanie lepszych decyzji, udoskonalenie obsługi klienta i odkrywanie nowych możliwości biznesowych na podstawie danych ze strukturą, bez struktury i przesyłanych strumieniowo z Internetu rzeczy.

Zaufana chmuraAzure bestsellers 7

Od małych projektów programistyczno-testowych do ogólnoświatowych wydań nowych produktów — platforma Azure została stworzona tak, aby obsłużyć każde obciążenie. Ponad 57% firm z listy Fortune 500 polega na platformie Azure, która oferuje umowy SLA dla przedsiębiorstw dotyczące usług, całodobową pomoc techniczną oraz ciągłe monitorowanie kondycji usług. Nasi klienci to Skanska, Heineken, 3M, Dyson, Paul Smith, Mazda, GE Healthcare, Trek, McKesson, Milliman, Towers Watson, NBC Sports, TVB i wiele, wiele innych.

Dev&Test serce R&D

Jakość oprogramowania spada, o ile nie jest ono dostosowane do zmian zachodzących w swoim środowisku operacyjnym.”  „Program stosowany w rzeczywistym środowisku musi być stale do niego adaptowany. W przeciwnym przypadku będzie coraz mniej użyteczny.”

Bardzo często skupiamy się na tworzeniu nowych aplikacji zapominając o tym jak ważny jest rozwój aktualnych usług i aplikacji organizacji. Zapraszamy Państwa do obejrzenia zapisu webinarium na którym prezentujemy jak efektywnie i wygodnie tworzyć środowiska dev&test z wykorzystaniem chmury publicznej. W szczeólności skupilismy się na następujących tematach:

 • tworzenie środowisk deweloperskich i testowych z wykorzystaniem dostępnych szablonów np. Farma SharePoint,
 • automatyzacja procesów tworzenia środowiska deweloperskiego testowego
 • wykorzystanie usługi ASR do odwzorowania środowiska produkcyjnego na potrzeby dev&test, galeria;
 • analiza i testy obciążeniowe
 • przykłady wykorzystania i dobre praktyki

Zapraszam do zapoznania sie z transkryptem i obejrzeniem materiału video.

Dev&Test

 

 

 

Cloud Platform roadmap

Mapa drogowa dla platformy chmurowej Microsoft.

Na stronach Cloud Platform, Microsoft opublikował mapę drogową dla usług chmurowych z podziałem na Cloud infrastructure, Data management and analytics, Enterprise mobility, Internet of Things, Application development. Można dowiedzieć się co ostatnio zostało wprowadzone, co jest w fazie testów co w fazie rozwoju a z których funkcji zrezygnowano. Cloud Platform roadmap to doskonały sposób aby być na bieżąco z wszystkimi zmianami w usługach chmurowych Microsoft.
Cloud Platform roadmap