Manufacturer of the future

Manufacturing of the future 3

Digital transformation is bringing forth a whole new set of trends to the manufacturing industry. Early adopters are just starting to grapple with some of these trends. Today’s manufacturer has responded to these trends by engaging in a complete transformation of how customers can experience their products. In traditional manufacturing, the customer journey was linear. The manufacturer produced products and delivered them to the customer, and the journey was at an end. Modern manufacturers have shifted the customer and the product to the center of the value chain, rethinking their business models and engineering smart products that go beyond just function to provide new services that deliver ongoing value to customers

manufacturing of the future 1

The decreasing cost of IoT sensors, the increase in mobile devices, the scale of cloud-based platforms, and advances in traditional analytics as well as machine learning and artificial intelligence have created a tempest that is engulfing, changing, and opening almost every industry. To take advantage of these new opportunities, manufacturers need a new approach and new technology.

Manufacturing of the future 2

 

js

Reklamy

The Role of the CTO – CTO New Business Development

The white paper The Role of the CTO: Four Models for Success written by Tom Berray and Ray Sampath in 2002 is still up to date and provides interesting insight into the role of the CTO based on discussions with hundreds of CIOs and CTOs. In the technology world, industry oriented and shaped by Business Models it proposes a model that dissects the CTO role based on organizational needs, as follows:

CTO

Model 1:

CTO as “Infrastructure Manager” With the escalating complexity of information technology (IT) many companies have allocated some of the responsibilities of the traditional Chief Information Officer (CIO) to a CTO.  The CIO retains the “staff” role of IT; they oversee technology strategy, executive-level relationships, budgeting, and the fusion of IT and business processes. The question—“How effective is the IT organization?”—remains in the forefront of the CIO’s mind.  In model 1, the CTO takes responsibility for the “line” role of IT.  He/she runs the infrastructure and operations of IT: data center operations, network operations, applications development & maintenance, security, and other line functions.  Thus, the CTO’s focus is to keep the IT organization operating efficiently.  Additionally, this CTO generally does not determine how technology will be used to support the organization – the CIO usually retains that responsibility.

Model 2:

CTO as “Big Thinker” The CTO as “Big Thinker” spends his/her time evaluating how technology can be used internally by the business to 1) enable new business models and business lines, 2) increase revenues, and 3) preempt a competitor’s attempts to use technology to disrupt or dislodge his/her company’s market position.  This CTO’s responsibilities often include advanced technology, competitive analysis, technology assessment, prototyping lab, partnering, planning, and architecture standards.  The CTO may report directly either to the CIO or the CEO, and generally has a small, elite staff.  In some cases, they operate alone.  Thus, this CTO works mostly from a position of influence – as opposed to direct control like the line manager.  Often the CTO has been with the organization for a substantial period, and has built a strong reputation with the senior executive leadership team.  The other scenario is a CTO, who comes from outside the organization but has a tremendous public reputation.

Model 3:

CTO as “Technology Visionary and Operations Manager” The CTO as “Technology Visionary and Operations Manager” is usually found in a dot.com or other technology-oriented company where information technology is the key ingredient in implementing business strategy.  The CTO is responsible for determining how technology can be used to implement the business strategy.  This informs the ‘technology visionary’ aspect of the role.  But then subsequently, the CTO is responsible for actually integrating and running the technology, i.e. the role of the ‘operations manager.’  Hence, the CTO must have an excellent combination of both business and technical skills in order to successfully design the functional and technical aspects of the business strategy and then build the IT organization to execute its components.  As one of the top executives in the company, this CTO is usually brought in very early in the business life cycle to help get the company off the ground.  Often, the CTO is a cofounder of the business and knows his/her best role is staying tuned in with the technology.  One common problem we have observed with this model is the following: some CTOs develop new strategies and move technologies rapidly, but do not have the IT management and infrastructure in place to successfully implement these new ideas and technologies.  Their zeal for technology innovation outstrips the organization’s capacity to manage rapid change.  One of the great challenges of this CTO is to balance the initial expenditure of energy towards product research and innovation while considering the enduring business requirements necessary for building a successful company.

Model 4:

CTO as “External-facing Technologist” The CTO as an “External-facing Technologist” focuses his/her efforts on using technology to provide better products and services to external customers or clients. Nearly every major IT consulting company implements this CTO role.  This brand of CTO has to be outwardly focused with respect to external trends and willing to embrace spheres of innovation, which lie in and outside of his/her company.  They may not necessarily identify with their organization wholesale, but view themselves as an ether or network, which permeates multiple institutions and industries.  In consulting companies, the CTO is usually an equal peer of the CIO or may be considered a higherlevel executive than the CIO (although the CIO does not usually report to the CTO in this case).  In this scenario, the CTO’s main role is to develop the strategic technology plan for the organization by identifying, tracking, and experimenting with new and potentially disruptive technologies.  The goal is to project and assess technologies’ impact on the corporation and its customers.  This differs from the traditional CIO’s technology plan, which most likely focuses on the technologies to support the internal systems of the organization, i.e. running the trains in day-to-day management operations.

Sources:

js

Cyfryzacja w produkcji dóbr podstawowych i zaawansowanych

Opracowanie na podstawie raportu McKinsey&Company „Cyfrowa Polska” materiałów firmy Microsoft oraz przy współpracy z firmami wytwarzającymi dedykowane rozwiązania informatyczne dla przemysłu. 

Wstęp

cyfryzacja-procesow-w-przemysle

Według szacunków McKinsey w najbliższym dziesięcioleciu cyfryzacja powinna zwiększyć wartość dodaną tego sektora w Polsce o 11-19 proc., co może przełożyć się na 5,6-9,4 mld euro. Sektor produkcji w Polsce dzieli się na dwa segmenty: przedsiębiorstwa, których proces produkcji jest niezautomatyzowany, oraz te, których proces został zautomatyzowany i może być poddany cyfryzacji. Pierwsza grupa firm musi uporać się z malejącym znaczeniem swojej głównej przewagi, czyli niższych kosztów pracy. Automatyzacja może być konieczna do utrzymania konkurencyjności na rynkach lokalnych i globalnych. Na tę kwestię można również spojrzeć jak na unikalną szansę. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą przeskoczyć konkurentów, którzy już zautomatyzowali produkcję, stawiając jednocześnie na automatyzację i cyfryzację. Bardziej zaawansowane przedsiębiorstwa mogą kontynuować optymalizację procesu produkcji, wykorzystując możliwości, jakie daje cyfryzacja. Wartość dodana w sektorze może wzrosnąć głównie dzięki wspomaganemu cyfrowo zarządzaniu produkcją i logistyką, wykorzystaniu modeli predykcyjnych w utrzymaniu ruchu oraz inteligentnym procesom zapewniania jakości.

Wspomagane cyfrowo zarządzanie produkcją i logistyką

Cyfryzacja może wspierać producentów w bardziej precyzyjnym przewidywaniu popytu i dostarczać im szczegółowych informacji na temat stopnia wykorzystania aktywów produkcyjnych. Obecnie menedżerowie mają dostęp do wyników historycznych na podstawie danych o wielkości produkcji w zakładach. Wprowadzenie kokpitu menedżerskiego z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi pozwala na zmianę z zarządzania wynikowego na zarządzanie oparte na ciągłym przewidywaniu wykorzystania zasobów. Takie podejście umożliwia budowanie wiarygodnych krótkoterminowych prognoz. Zaawansowana analityka umożliwia również precyzyjne przewidywanie popytu nawet w podziale na poszczególne sklepy. Dzięki wspomaganemu cyfrowo sterowaniu produkcją linia produkcyjna może działać z większą elastycznością, np. wytwarzać krótkie, zindywidualizowane produkty. Obecnie w branży dominuje podejście „one-piece-flow”, dzięki któremu łatwiej sprostać mniejszym zamówieniom i dostosować się do popytu. Kolejnym krokiem może być planowanie produkcji wspomagane cyfrowo. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym zarządzanie wydajnością zasobów może być bardziej efektywne. Cyfryzacja pomaga także w optymalizacji zapasów. Obecnie wiele przedsiębiorstw boryka się z ich nadmiernym poziomem. Zarządzanie zapasami w oparciu o modele predykcyjne (prognozujące popyt), zgodnie z zasadą „just-in-time”, może pozwolić na ograniczenie kapitału obrotowego i uzyskanie wyższej marży.

Utrzymanie ruchu oparte na modelach predykcyjnych

Podłączenie maszyn i urządzeń do jednego systemu umożliwia centralną kontrolę i programowanie, które ogranicza liczbę niesprawnych urządzeń. Zwiększa się dyspozycyjność linii produkcyjnych, występuje mniej awarii i tym samym wzrasta przerób.

Inteligentne procesy zapewniania, jakości

Obecne podejście do zapewnienia jakości nastawione jest na wyeliminowanie wadliwych towarów z danej partii. Inteligentne podejście koncentruje się na analizie procesu produkcji, dzięki której można zidentyfikować pierwotną przyczynę powstania wadliwego produktu. Jego efektywne zastosowanie może znacząco podnieść jakość już na etapie produkcji.

Dźwignie cyfryzacji w produkcji dóbr podstawowych  i zaawansowanych

Aby zaadresować cyfrowo wybrany proces lub procesy w produkcji i przemyśle wymaga to zastosowania odpowiedniej platformy i dedykowanych rozwiązań. Rozwiązania te stanowią połączeniem warstwy aplikacji z warstwą sprzętową.

procesy-w-produkcjiRys. 1 Mapa procesów w produkcji

Na rysunku 1 przedstawiono mapę procesów w produkcji, natomiast na rysunku 2 zmapowano jak platforma Microsoft może cyfrowo wspierać wybrane procesy.

platforma-microsoft-zmapowana-na-procesy-w-produkcjiRys. 2 Mapowanie platformy Microsoft na procesy w produkcji

Na bazie platformy można zbudować dedykowane rozwiązania do cyfryzacji wybranych elementów procesu lub całych procesów. Przykładem może być platforma Internetu Rzeczy (IoT), która może być wykorzystana między innymi do budowy rozwiązania do cyfryzacji  monitorowania procesów produkcji.

W tabeli poniżej przedstawiono wybrane rozwiązania niezależnych producentów oprogramowania do cyfryzacji procesów w produkcji.

Proces Opis Dostępne rozwiązanie
Wspomagane cyfrowo zarządzanie produkcją i logistyką

Wykorzystanie kokpitu menedżerskiego z zaawansowanymi narzędziami w celu zarządzania planowaniem produkcji oraz wydajnością zasobów. Przyjęcie zasady „just-in-time” w zarządzaniu zapasami opartej na modelach predykcyjnych

TMS Apollo pozwala m.in. na zarządzanie zleceniami spedycyjnymi (FTL/drobnica), tworzenie i planowanie tras przewozów umożliwiający łączenie ładunków, przepięcia, przeładunki w magazynach, a także obsługę przewozów intermodalnych (prom/pociąg na trasie), obsługę operacji magazynowych w tym na kolektorach danych, rozliczanie usług transportowych, kierowców, pojazdów oraz obsługę ADR i wyliczanie punktów transportowych.

Simple Ligistic to rozwiązanie pozwalające na ciągłe monitorowanie przewożonego ładunku. Zaczynając od pakowania, przez magazynowanie, transport, po rozładunek.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Zdalne utrzymanie ruchu oparte na modelach predykcyjnych Przyjęcie procesu utrzymania ruchu i centralnego programowania w celu połączenia maszyn i urządzeń. W efekcie zwiększa się dyspozycyjność linii produkcyjnych oraz spada liczba awarii Elmodis umożliwia optymalizację pracy maszyn przemysłowych napędzanych silnikami elektrycznymi. System pozwala na przewidywanie momentu wystąpienia awarii oraz obniżanie kosztów zużywanej energii.

Sensorberg umożliwia współpracę agencji reklamowych, brandów, dostawców usług oraz właścicieli budynków w celu współdzielenia i monetyzacji infrastruktury beaconowej.

RNT Molos, zdalny monitoring infrastruktury przemysłowej. Wykrywanie i alarmowanie przekroczeń wielkości pomiarowych. Graficzne odwzorowanie procesów przemysłowych. Wykrywanie i zapobieganie awarii, optymalizacja

APA VisionBMS ciągłe monitorowanie danych procesu technologicznego (np. temperatura, ciśnienie, szybkość pracy linii, itp.), akwizycja danych procesu technologicznego, harmonogramowanie przeglądów i remontów, powiadamianie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o konieczności przeglądu maszyny

ICONICS jest światowym liderem wśród producentów oprogramowania do wizualizacji i automatyki. Rozwiązania ICONICS poprawiają wydajność, pozwalają zmniejszyć czas i koszty operacyjne integracji i optymalizacji wykorzystanych aktywów. ICONICS spełnia trudne wyzwania w branży motoryzacyjnej, automatyki budynków, żywności i napojów, infrastruktury rządowej, produkcji, przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym, odnawialnych źródeł energii, usług komunalnych, w wodociągach i przemyśle ścieków.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Inteligentne procesy zapewniania jakości Analiza procesu produkcji w celu eliminacji przyczyn wadliwych produktów APA VisionBMS ciągłe monitorowanie detali produktu, porównywanie ich z założonymi normami, zbieranie informacji o ilości wadliwych produktów, możliwość powiązania on-line jakości produkcji z danymi procesu technologicznego, możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami jakości (integracja wykonywana na zamówienie)

Adaptive Vision Tworzone przez inżynierów systemy, oparte na produktach Adaptive Vision, znajdują zastosowanie m.in. w parkach rozrywki i spalarniach śmieci. Wykorzystywane są również w kontroli jakości w procesach produkcji oraz przy weryfikacji montażu układów elektrycznych.

Zenon Oprogramowanie zenon do automatyki przemysłowej

Rozwiązania HMI/SCADA dla automatyki przemysłowej do monitoringu i kontroli.

Niezależnie czy zenon używany jest jako narzędzie kontroli, wizualizacji czy nadzoru systemów automatyki łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą zapewniając przyjazny interfejs użytkownika oraz bezpieczeństwo danych

Pobierz dokument pdf

cropped-logofalcon6.png

Bestsellery Platformy Azure

Twoja platforma, Twoje aplikacje, Twoje dane.

Platforma Microsoft Azure to kolekcja zintegrowanych usług w chmurze; analizy, obliczenia, baza danych, technologie mobilne, magazyn i sieć Web i wiele innych; umożliwiająca szybsze działanie, osiąganie lepszych wyników i obniżenie kosztów. Oto osiem najpopularniejszych scenariuszy które można zrealizować w oparciu o platformę Azure.

Dev&Test serce R&D, rozwijaj i testuj własne środowiska IT

 1. Scenariusze rozwoju i testowania
 2. Środowiska Dev&Test
 3. Azure DevTest Labs
 4. Dev-test starts with IT

Zarządzanie ciągłością działania,  zapasowe centrum dla kluczowych aplikacji, DRC

 1. Chanel 9 Azure Site Recovery
 2. Jak skutecznie zarządzać ciągłością działania biznesu
 3. Cztery sposoby na wykorzystanie chmury obliczeniowej w aplikacjach Line of business (LOB
 4. Azure Site Recovery
 5. Site Recovery Overview

Kopia i archiwum w chmurze, Backup and Hybrid Storage with StorSimple

 1. Scenariusze dotyczące magazynu, kopii zapasowej i przywracania
 2. Usługa Kopia zapasowa systemu Azure
 3. StorSimple — pamięć masowa w chmurze hybrydowej

Mobilność, zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem aplikacji

 1. Microsoft Enterprise Mobility
 2. Usługa Azure Active Directory
 3. RemoteApp
 4. Rozwiązania dla urządzeń mobilnych

Kluczowe aplikacje biznesowe, LOB, eComerce, Content Management System

 1. Scenariusze aplikacji sieci Web
 2. Scenariusze aplikacji mobilnych
 3. Scenariusze maszyn wirtualnych
 4. Azure Marketplace — Aplikacje
 5. Aplication development

Internet Rzeczy, IoT

 1. Scenariusze Internetu rzeczy (IoT)
 2. Pakiet IoT Azure

Hybrid Cloud/Monitoring

Analiza danych

 

Informacje na temat Platformy Azure

Większa produktywnośćAzure BestSellers 1

Każdy deweloper i profesjonalista IT może efektywnie pracować z platformą Azure. Zintegrowane narzędzia, wstępnie skompilowane szablony i usługi zarządzane ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, mobilnych, sieci Web i Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi. Wszystko to z wykorzystaniem posiadanych umiejętności i znanych technologii. Firma Microsoft jest również jedynym dostawcą, który w dwóch kolejnych latach został uznany za lidera w zestawieniu Magic Quadrants firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, platformy aplikacji jako usługi i usług magazynu w chmurze. Zapoznaj się z zestawieniem Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, usług magazynu w chmurze oraz platformy aplikacji dla przedsiębiorstw jako usługi.

Azure Bestsellers 2

Otwarta i elastyczna platforma

Każdy deweloper i profesjonalista IT może efektywnie pracować z platformą Azure. Zintegrowane narzędzia, wstępnie skompilowane szablony i usługi zarządzane ułatwiają szybkie tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, mobilnych, sieci Web i Internetu rzeczy oraz zarządzanie nimi. Wszystko to z wykorzystaniem posiadanych umiejętności i znanych technologii. Firma Microsoft jest również jedynym dostawcą, który w dwóch kolejnych latach został uznany za lidera w zestawieniu Magic Quadrants firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, platformy aplikacji jako usługi i usług magazynu w chmurze. Zapoznaj się z zestawieniem Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym infrastruktury jako usługi w chmurze, usług magazynu w chmurze oraz platformy aplikacji dla przedsiębiorstw jako usługi.

Rozszerzanie istniejącego środowiska ITAzure Bestsellers 3

Niektórzy dostawcy chmury każą wybierać między centrum danych a chmurą. Nie jest tak w przypadku platformy Azure, którą można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem IT za pomocą największej sieci zabezpieczonych połączeń prywatnych, hybrydowej bazy danych i rozwiązań magazynowania oraz funkcji rezydencji i szyfrowania danych — Twoje zasoby pozostają tam, gdzie ich potrzebujesz. Możesz nawet uruchomić platformę Azure we własnym centrum danych za pomocą infrastruktury Azure Stack. Rozwiązania hybrydowej chmury platformy Azure łączą zalety obu podejść: więcej opcji IT, mniejsza złożoność i niższe koszty.

Skalowanie według potrzeb, płatność według użyciaAzure Marketplace 8

Usługi platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem można szybko skalować w górę i w dół odpowiednio do popytu, dzięki czemu zapłacisz tylko za to, czego użyjesz. Naliczanie według minut i zaangażowanie w oferowanie konkurencyjnych cen dla popularnych usług infrastruktury, takich jak moc obliczeniowa, magazyn i przepustowość, oznaczają, że zawsze dostaniesz najlepszą cenę za otrzymaną wydajność.

Ochrona Twoich danychAzure Bestsellers 4

Wiemy, że niektóre organizacje wciąż wystrzegają się chmury. Dlatego firma Microsoft podjęła najdalej idące w branży zobowiązania co do ochrony i prywatności Twoich danych. Jesteśmy pierwszym dostawcą chmury, który zdobył uznanie urzędu Unii Europejskiej zajmującego się ochroną danych ze względu na przestrzeganie surowych praw Unii Europejskiej dotyczących prywatności. Firma Microsoft była także pierwszym dużym dostawcą chmury, który wdrożył nowy międzynarodowy standard prywatności dla chmur — ISO 27018. Uruchomiliśmy także Azure dla instytucji rządowych, autonomiczną wersję platformy Azure zaprojektowaną pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań dotyczących zgodności dla podmiotów publicznych w Stanach Zjednoczonych.

Uruchamianie aplikacji w dowolnym miejscuAzure Bestsellers 5

Platforma Azure pracuje w oparciu o ogólnoświatową sieć zarządzanych centrów danych firmy Microsoft zlokalizowanych w 22 regionach — to więcej regionów niż w przypadku połączonych usług Amazon Web Services i Google Cloud. Ten szybko rosnący, globalny system udostępnia mnóstwo możliwości uruchamiania aplikacji przy zapewnieniu klientowi doskonałej wydajności. Platforma Azure to także pierwszy wielonarodowy dostawca chmury w kontynentalnych Chinach.

Lepsze decyzje

Usługi analizy pAzure Bestsellers 6redykcyjnej platformy Azure, takie jak Uczenie maszynowe, Cortana Analytics i Analiza strumienia, na nowo definiują analizę biznesową. Podejmowanie lepszych decyzji, udoskonalenie obsługi klienta i odkrywanie nowych możliwości biznesowych na podstawie danych ze strukturą, bez struktury i przesyłanych strumieniowo z Internetu rzeczy.

Zaufana chmuraAzure bestsellers 7

Od małych projektów programistyczno-testowych do ogólnoświatowych wydań nowych produktów — platforma Azure została stworzona tak, aby obsłużyć każde obciążenie. Ponad 57% firm z listy Fortune 500 polega na platformie Azure, która oferuje umowy SLA dla przedsiębiorstw dotyczące usług, całodobową pomoc techniczną oraz ciągłe monitorowanie kondycji usług. Nasi klienci to Skanska, Heineken, 3M, Dyson, Paul Smith, Mazda, GE Healthcare, Trek, McKesson, Milliman, Towers Watson, NBC Sports, TVB i wiele, wiele innych.

Dev&Test serce R&D

Jakość oprogramowania spada, o ile nie jest ono dostosowane do zmian zachodzących w swoim środowisku operacyjnym.”  „Program stosowany w rzeczywistym środowisku musi być stale do niego adaptowany. W przeciwnym przypadku będzie coraz mniej użyteczny.”

Bardzo często skupiamy się na tworzeniu nowych aplikacji zapominając o tym jak ważny jest rozwój aktualnych usług i aplikacji organizacji. Zapraszamy Państwa do obejrzenia zapisu webinarium na którym prezentujemy jak efektywnie i wygodnie tworzyć środowiska dev&test z wykorzystaniem chmury publicznej. W szczeólności skupilismy się na następujących tematach:

 • tworzenie środowisk deweloperskich i testowych z wykorzystaniem dostępnych szablonów np. Farma SharePoint,
 • automatyzacja procesów tworzenia środowiska deweloperskiego testowego
 • wykorzystanie usługi ASR do odwzorowania środowiska produkcyjnego na potrzeby dev&test, galeria;
 • analiza i testy obciążeniowe
 • przykłady wykorzystania i dobre praktyki

Zapraszam do zapoznania sie z transkryptem i obejrzeniem materiału video.

Dev&Test